Робота з термінами

Дидактичні завдання для роботи з термінами на уроках правознавства

  «Визначити суттєві ознаки»
Інструкція : в кожному рядку надруковано слово перед дужками і чотири слова в дужках . З чотирьох слів треба підкреслити два ,які перебувають у тісному зв’язку зі словом перед дужками.
Наприклад:конституція( людина,закон,здоров’я ,держава)
   Завдання:
·        Громадянство(злочин,покарання,держава,особа)
·        Монархія(нація,влада,спадок,поведінка)
·        Правоздатність( право,організація,апатрид,юридичні права)
·        Правопорушення( конституція,протиправність, володіння,діяння)
·        Місцеве самоврядування ( громада, здатність, коаліція,президент).

2  «Завдання на узагальнення»
Інструкція: необхідно порівняти поняття і знайти в них спільні ознаки . Для цього проаналізуйте кожне поняття,виділіть його суттєві ознаки і порівняйте з суттєвими ознаками іншого поняття.
Наприклад: республіка-монархія .Суттєві ознаки поняття  «республіка » - форма правління,при якій влада належить одній особі. Спільною суттєвою ознакою даних понять є форма правління. Відповідь:форма правління
    Завдання
·        Кодифікація , інкорпорація , консолідація -?
·        Правоздатність,дієздатність,деліктоздатність - ?
·        Форма устрою,форма правління,форма політичного режиму -?
·        Виконавець,організатор,підбурювач,пособник -?
·        Приготування до злочину,замах на злочин,закінчений злочин -?

3   «Систематизувати поняття»
Інструкція:вам потрібно розташувати поняття по порядку відповідно поданої таблиці.

 Завдання . Виберіть правові поняття,які характеризують форми держави.   президентська республіка , тоталітаризм, унітарна держава.Запишіть їх у таблицю.
Форми держави
Правові поняття
Форма правління

Форма устрою

Форма політичного режиму   Знайди антонім  

Інструкція. Завдання може бути   командною. Її можна проводити двома способами. Перший полягає в тому, що на дошці учитель пише слова, до яких треба знайти антоніми, а клас, поділений на команди протягом 3 - 4 хвилин, змагається у швидкості виконання цього завдання. Перемагає та команда, яка за відведений проміжок часу правильно підбере найбільше антонімів, або ж та, котра першою визначить всі антоніми достроково. Другий спосіб полягає в тому, що команди самі підбирають слова, які мають антоніми, а суперники мають дати відповіді. Перемагає та команда, яка дасть більше правильних відповідей за відведений проміжок часу.
Прикладами слів, які мають антоніми можуть бути наступні:
 1.Заохочення - покарання
 2. Переконання - примус
3. Дозвіл - заборона
4. Прогалини у праві - юридичні колізії
5. Право - обов’язок
6. Режим окремого проживання - фактичні шлюбні відносини.

5  « Закінчити визначення »
Суб’єкти – це учасники…(правовідносин);
Об’єкти – це реальні соціальні …..(блага);
Дієздатність – це здатність особи своїмидіями набувати і реалізувати…(права і обов’язки);
 Правоздатність – це здатність суб’єкта права бути носієм (прав та обов’язків);
Деліктоздатність – це здатність особи нести відповідальність за скоєні нею..(правопо рушення).
6  «Встановити відповідність»
 1.Фізична особа, що має стійкий правовий зв’язок із будь-якою державою, який знаходить свій прояв у взаємних правах  і обов’язках»       
 2. Право і спроможність місцевих властей, у межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою публічних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення»                                                              3.Це така форма організації та функціонування політичної системи, при якій існують рівні можливості для здійснення прав і свобод кожного члена суспільства»  4.Форма безпосередньої демократії, яка полягає у прийнятті громадянами держави законів або інших рішень з важливих питань загальнодержавного чи місцевого значення
А)Громадянин,Б)Місцеве самоврядування,В) демократія,Г)вибори
1-?
2-?
3-?
4-?
"Хмарки правових термінів"
При створенні  "хмарок  "можна використовувати сервіси:
Word It Out http://worditout.com
Типи завдань:"скласти з слів вираз","пояснити терміни","назвати спільні ознаки" та ін.2 коментарі: