Робота з документами

Формування навичок аналізу  нормативно-правових актів на уроках правознавства

Успішність процесу навчання учнів на уроках правознавства залежить  від уміння працювати з документами
Розв’язання правових ситуацій потребує вміння  аналізувати правові джерела, що можна вважати базовим умінням у навчанні правознавства. 

Модель розвитку вмінь роботи  з нормативно-правовим актом за змістом навчання
Вміння
Зміст
Приклади завдань
І етап
Репродуктивні
вміння
Знаходити потрібну інформацію у тексті, коментувати текст, пояснювати порядок здійснення юридичних дій, здійснювати посилання на статтю нормативно-правового акта, виокремлювати складові тексту, розподіляти текст на смислові  частини, складати нескладні схеми, таблиці за текстом.

* З’ясувати права, які надані Конституцією України іноземцям.
*Визначити порядок здійснення імпічменту на основі ст.. 111 Конституції України.
*Сформулювати поняття «сім’я» за статтею Сімейного кодексу
ІІ етап
Перетворюючі
вміння
Аналізувати текст, визначати критерії поділу тексту на частини, розкривати особливості змісту, порівнювати та співвідносити правові поняття, узагальнювати та систематизувати правову інформацію, конкретизувати поняття, складати таблиці, схеми, тези, моделі за текстом
*Визначити поняття «правоохоронний орган».
*Порівняти поняття «суб’єкти права» та «суб’єкти правовідносин».
*Визначити на основі розділу ІІ Конституції України політичні, економічні, культурні права тощо.

ІІІ етап
Творчо-пошукові вміння
Використовувати інформацію різних нормативно-правових актів з певного питання, робити висновки на основі використання різних статей нормативно-правового акта чи різних нормативно-правових актів, визначати правові колізії, висловлювати власну думку, використовуючи інформацію правових джерел.
*Яке значення для людини має її активна участь у житті громади, держави?
*На підставі статей кримінального кодексу визначити поняття  «грабіж, вчинений повторно».
*Визначити переваги та недоліки  пропорційної системи виборів

Методичним аспектом ефективної роботи з джерелами є використання пам’яток.
 Пам’ятка – це серія спеціальних запитань та завдань, що допомагає розчленувати прийом на окремі операції у виконанні роботи.
Пам’ятка аналізу нормативно-правового акту
1. Визначте назву нормативно-правового акта.
2.  З’ясуйте, ким і коли був виданий цей нормативно-правовий акт.
3.  Визначте вид  нормативно-правового акта 
за юридичною силою та належністю до галузей  (інститутів) права.
4. Ознайомтесь зі змістом, визначте, з яких частин складається документ.
5. Який предмет регулювання  кожної частини?
Пам’ятка аналізу витягу з  нормативно-правового акту
1. Визначте, назву нормативно-правового акта, з якого зроблено цей витяг.            
2.  До якої галузі права належить  даний витяг з нормативно-правового акта?            

3. Про що йдеться у даному нормативно-правовому акті?
4. Розділіть текст на смислові частини, визначте критерії для виконання завдання.     
 5. Встановіть основні юридичні показники тексту (предмет регулювання, суб’єкти, юридичний зміст, юридичні обставини тощо).
Пам’ятка для порівняння правових явищ
1. Поміркуйте, за якими ознаками можна визначати подібність та відмінність даних явищ. Назвіть критерії для   порівняння.
2. В якому порядку краще розташувати критерії? Чому ви так вирішили?
3. Назвіть подібні риси.
4. Назвіть відмінні риси
5. Зробіть висновки.
6. Результати  занотуйте у  таблиці.У виконанні завдання учням допомагають опорні схеми, таблиці.
 Література:О.Пометун Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза, 2006Н. Жидкова  Формування вмінь аналізувати нормативно-правові акти на уроках правознавства. , Ж-л «Історія в школах України» №2, 2011 р.

1 коментар: