Товариство "Олімп"


Шановні учасники  шкільного наукового товариства "Олімп" !
Розміщую для вас матеріали,які допоможуть вам при підготовці до захисту науково-дослідницьких робіт.


Вимоги щодо оформлення та написання науково-дослідницьких робіт ЧИТАТИ

Титульна сторінка  науково-дослідницької роботи ЧИТАТИ ТА ЗАВАНТАЖИТИ

Науково-дослідницька робота учениці 10-А класу Грицик Ірини  на тему: "Магдебурзьке право та його роль у розвитку української правової традиції"  ЧИТАТИ

 Рекомендовані теми до робіт 


1.Світові інтеграційні процеси і державний суверенітет.
2.  Держава та політичні партії.
3.   Демократія і самоврядування.
4.   Соціальна держава: шляхи розбудови в Україні (проблеми і перспективи).
5.  Право, економіка, політика (їх взаємовплив і взаємодія).
6.   Право і корпоративні норми (їх взаємовплив і взаємодія).
7.   Фактори формування і розвитку системи законодавства в Україні.
8.    Прецеденти Європейського Суду з прав людини.
9.    Акти Конституційного суду України в системі національного законодавства.
10.  Законність як багатоаспектне суспільно-правове явище.
11.  Права, свободи і обов’язки людини та громадянина в демократичній державі.
12.  Нормативно-правові акти в Україні.
13.  Поняття держави.
14.  Демократія як внутрішня форма держави.
15.  Правові відносини.
16.  Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність.
17.  Законність і правопорядок.
18.  Правотворчість.
19.  Механізм держави та державного апарату.
20 «Парламентаризм» та «парламентська реформа державного правління»: теоретичний аспект співвідношен
21. Система права та система законодавства: проблема співвІдношення.
22.  Добросусідство: проблеми застосування. 
23. Гендерна рівність в Україні: конституційно-правові проблеми забезпечення.
24. Депутатський мандат: проблеми його регулювання в законодавстві України.
25. Право Президента України на здійснення помилування: невід'ємне право глави держави чи невиправдане втручання в сферу компетенції судової влади?
26. Спадковий договір: проблеми застосування.
27. Правовий нігілізм як явище правової дійсності: сутність та шляхи подолання.
28. Безпека дорожнього руху як запорука громадського порядку: проблеми та перспективи.
29. Запровадження податку на нерухомість: проблеми юридичного обґрунтування.
30. Схеми давньоруської держави: дорадчий орган Великого Київського Князя чи консультативний орган незалежних київських князівств?
31. Форма держави та державна влада: взаємовплив і взаємозумовленість категорій.
32. Звичаї та традиції в сімейному праві: проблеми інкорпорації.

33. Перспективи розвитку держави і  права у  ХХІ столітті.

1 коментар: