Афоризми


 Ми маємо бути рабами законів, щоб стати вільними. На те і надані людині права, щоб він їх добивався. (Анатолій Рас)
Народ повинен захищати закон, як свій оплот, як охоронну свою стіну. (Геракліт     Ефесський)                                 
Поряд із законами державними є ще закони совісті, що заповнює упущення законодавства. (Генрі Філдінг)
Немає закону, який задовольнив би всіх. (Катон Старший)
           Хто для інших закони складає, хай той закони першим дотримує. (Д. Чосер)
Закон і справедливість - дві речі, які Бог з'єднав, а людина роз'єднала.                                                                                               (Чарльз Калеб Колтон)
Держава існує не для того, щоб перетворювати земне життя на рай, а для того, щоб перешкодити їй остаточно перетворитися на пекло. 
                                                               (Микола Олександрович Бердяєв)
Ніхто не може бути абсолютно вільний, поки всі не вільні. 
                                                                   (Герберт Спенсер)
Лише вільний громадянин має вітчизну; раб, кріпак, підлеглий деспоту мають тільки батьківщину.                                                    (Анатоль Франс)
Численність законів в державі є те ж, що велике число лікарів: ознака хвороби і безсилля. (Вольтер)
Коли множаться закони і укази, зростають розбої і грабежі. (Лао-Цзи)
Державний корабель – єдиний, який дає течу на самому верху.  
                                                                         (Джеймс Рестон) 
Для врятування держави достатньо однієї великої людини. (Вольтер)


        Юридична фразеологія та крилаті вислови латиною

*    quod licet Iovi, non licet bovi – що дозволено Юпітеру, те не дозволено волу
*    tabŭla rasa – чиста дошка
*    scientia potentia est – знанняце сила
*    ibi victoria, ubi concordia est – там перемога, де згода
*    ex curia  – поза судом
*    in curia  – у суді
*    persōna non grata  – небажана особа
*    veni, vidi, vici – прийшов, побачив, переміг
*    absolvo (A) – виправдовую
*    libĕro (L.) – звільняю
*    condemno – засуджую
*    cogĭto, ergo sum – мислю, отже існую
*    nota bene - зверни увагу
*    divĭde et impĕra – розділяй і владарюй
*    festīna lente! – поспішай поволі!
*    fide, sed cui vide – вір, але дивися кому
*    ignorantia non est argumentum – незнання не доказ
*    eventus magister stultōrum – випадок – вчитель дурнів
*    exemplum docet – приклад вчить
*    aequum et bonum est lex legum – справедливість і благо є закон законів
*    conditio sine qua non – умова, без якої не можна
*    exceptіo firmat regŭlam – виняток підтверджує правило
*    inter arma silent leges – серед війни мовчать закони
*    iura scripta (non scripta) – писані (неписані) закони
*    lex prospĭcitnon respĭcit – закон дивиться вперед, а не назад
*    nemo est supra legem – ніхто не стоїть понад законом
*    nullum crimen, nulla poena sine lege –жодного злочину, жодного покарання без закону
*    homo sum et nihil humāni a me aliēnum puto – я – людина і ніщо людське мені не чуже
*    nemo prophēta accentus est in patria sua – немає пророка визнаного на своїй батьківщині
*     scio me nihil scire – знаю, що я нічого не знаю
*    ubi ius incertum, ibi nullum  де закон нечіткий, там його немає
*    de mortuis aut bene, aut nihil – про мертвих або хороше, або – нічого
*    dura lexsed lex – закон суровий, але такий закон
*    volens nolens – хочеш не хочеш
*    omnia mea mecum porto – все своє ношу з собою
*    conditio sine qua non – необхідна умова
*    contra spem spero – без надії сподіваюсь
*    qui male agit odit lucem – хто робить зло боїться світла
*    de facto – фактично
     *    de iure – згідно закону

1 коментар: